МЕНЮ

О Н Л А Й Н - Б І Б Л І О Т Е К А

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ !!!

Бібліотека ОДАУ пропонує електронні видання Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» у відкритому доступі

Для роботи із джерелами необхідно перейти за посиланням

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

211  Ветеринарна медицина

1.     Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/akysherstvo_ginek_ta_biotexnol/Golovna/Golovna1.htm

2.     Епізоотологія з мікробіологією І ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/epizootologia_I_chastuna/epizootologia_I_chastuna/Golovna/golovna.htm

3.     Епізоотологія з мікробіологією 2 ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/epizootologia_II_chastuna/Golovna/Golovna/golovna.htm

4.     Інфекційні хвороби коней

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/infekc_xvorobu_koney/Golovna/Golovna.htm

5.     Інфекційні хвороби птиці

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/infekc_xvorobu_ptuci/Golovna/Golovna.htm

6.     Інфекційні хвороби собак і котів

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/infekciuni_xvorobu_sobak_i_kotiv/Golovna/Golovna.htm

7.     Латинська мова

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/latunska_mova/Latunska/Golovna/golovna.htm

8.     Вірусні хвороби свиней

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/virysni_xvor_svuney/Golovna/Golovna.htm

9.     Бактерійні хвороби свиней

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/bakter_xvor_svuney/Bakteriihvorobusvuney/golovna/Golovna.htm

10.  Гігієна молока і молочних продуктів І ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/gigiena_moloka_i_molohnuh_prodyktiv_I_g/golovna/Golovna.htm

11.  Гігієна молока і молочних продуктів ІІ ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/gigiena_moloka_i_molohnuh_prodyktiv_II_g/Golovna/Golovna.htm

12.  Анаеробні інфекції рогатої худоби

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/wetmed/anaerobni_infekcyi_rojato_xydobu/Golovna/Golovna.htm

13.  Хірургія ветеринарної медицини


204  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1.  Технологія виробництва продукції птахівництва

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/twarunnuztvo/texnol_vurobn_prod_ptaxivnuctva/texnol_vurobn_prod_ptaxivnuctva/Golovna/Golovna.htm

2.  Технологія виробництва і переробки продукції свинарства

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/twarunnuztvo/texnologia_vurobnuctva_i_pererobku_prodykcii_svunarstva/Golovna/Golovna.htm

3.  Конярство

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/twarunnuztvo/Koniarstvo/Golovna/Golovna.htm

                                                     4. Мікробіологія201  Агрономія

1.     Основи органічного рослинництва

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/Organic_crop_production/Organic_crop_production/Golovna/Golovna.htm

2.     Агрохімія

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/Agrohimiya/Agrohimiya/Golovna/Golovna.htm

3.     Ботаніка

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/botanika/botanika/Golovna/golovna.htm

4.     Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/hargowi_tehnologii/teh_zber_ta_per_prod_rosl/Golovna/golovna.htm

5.     Фізіологія рослин з основами мікробіології

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/fiziologia_roslun_z_osn_mikrobiol/fiziologia_roslun_z_osn_mikrobiol/Golovna/Golovna.htm

6.     Сільськогосподарські меліорації

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/silskogospodarski_melioracii/silskogospodarski_melioracii/Golovna/golovna.htm

7.     Агрометеорологія

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/agrometeorologia/agrometeorologia/Zmist/Zmist.htm

8.     Технологія виробництва продукції рослинництва І ч

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/texn_vur_prod_rosl_I_chastuna/Golovna/Golovna.htm

9.     Технологія виробництва продукції рослинництва ІІ ч

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/texn_vur_prod_rosl_II_chastuna/Golovna/Golovna.htm

10.        Технологія виробництва продукції рослинництва ІІІ ч

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/texn_vur_prod_rosl_II%D0%86_chastuna/Golovna/Golovna.htm

11. Практикум з навчальної практики «Агрохімія»

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/elektronnu_praktukym_agrohimija/elektronnu_praktukym_agrohimija/Golovna/Golovna.htm

12.  Електронний лабораторний практикум з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва»

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/el_lab_prakt_z_duscuplinu/el_lab_prakt_z_duscuplinu/Golovna/Golovna.htm

13.  Електронний лабораторний практикум з навчальної практики «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва»

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/el_lab_prakt_z_navch_praktuku/el_lab_prakt_z_navch_praktuku/Golovna/Golovna.htm

14. Землеробство

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/zemlerobstvo/Golovna/Golovna.htm


208 Агроінженерія

1. Трактори і автомобілі  І ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agroinjenerija/traktoru_i_avtomobili_I_g/traktoru_i_avtomobili_I_g/traktoru_i_avtomobili_I_g/Golovna/Golovna.htm

2.     Трактори і автомобілі  ІІ ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agroinjenerija/traktoru_i_avtomobili_I%D0%86_g/traktoru_i_avtomobili_I%D0%86_g/Golovna/Golovna.htm

3.     Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agroinjenerija/Machines%20and%20equipment%20for%20processing%20of%20agricultural%20products/Golovna/Golovna.htm

4.     Машини і обладнання для тваринництва

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agroinjenerija/mashynu_i_obl_dly%20_tvaryn/mashynu_i_obl_dly%20_tvaryn/Zmist/Zmist.htm

5.     Сільськогосподарські машини

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agroinjenerija/silskogospodarski_mashynu/Silskogospodarski_mashynu/Index.htm

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1.  Електротехнологія

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agroinjenerija/elektrotexnologija/Golovna/Golovna.htm

2.  Експлуатація електроустаткування електричних станцій та електричних мереж

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/%D0%B5lektroenergetuka/eksplyataciia_elektroystatkyvaniia/Golovna/Golovna.htm

3. Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування193 Геодезія та землеустрій

1.     Великомасштабні знімання

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/Velucomashtabni%20znimannya/Golovna/Golovna.htm

2.     Основи грунтознавства та геології

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/FUNDAMENTALS_OF_SOIL_SCIENCE_AND_GEOLOGY/Golovna/Golovna.htm

3. Геодезія І ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/geodeziy/Geodeziy/Golovna/Golovna.htm

4. Історія земельних відносин

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/istorija_zemelnux_vidnosun/Golovna/golovna.htm

5. Основи картографування


https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/osnovu_kartografyvannja/Golovna/Golovna.htm

6. Основи меліорації і ландшафтознавства


https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/osnovu_meliorazii/Golovna/Golovna.htm


073  Менеджмент

1. Економіка аграрного підприємства


https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/menedgment/ekonomika_agrarnogo_pidpruemctva/Golovna/Golovna.htm

2.  Маркетинг

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/menedgment/marketung/Golovna/Golovna.htm


Фінанси, банківська справа та страхування


1.  Фінанси підприємства

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/finansu/finansu_pidpruemstva/finansu_pidpruemstva/Golovna/Golovna.htm

2.  Гроші та кредит   І ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/finansu/groshi_ta_kredit_I_chastuna/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%86%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Golovna/Golovna.htm

3.  Гроші та кредит   ІІ ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/finansu/groshi_ta_kredit_II_chastuna/groshi_ta_kredit_II_chastuna/Golovna/Golovna.htm

4.     Фінанси

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/finansu/Finance/Finance/Golovna/Golovna.htm

5.     БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 1 ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/finansu/bankivski_oneracii_I_chastuna/Pankivskioperacii/Golovna/Golovna.htm

6.     БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 2 ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/finansu/bankivski_oneracii_II_chastuna/bankivski_oneracii_II_chastuna/Golovna/Golovna.htm

Харчові технології

1.     Технохімічний контроль виробництва

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/hargowi_tehnologii/Texnoxinoloqignuy%20kontrol%20vurobnustva/Texnoxinoloqignuy%20kontrol%20vurobnustva/Golovna/Golovna.htm

2.     Технологія переробки плодів та овочів

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/agronomija/texn_pererob_plodiv_i_ovochiv/Golovna/Golovna.htm

3.     Товарознавство сировини галузі. Овочівництво. Плодівництво.   

     І ч.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/hargowi_tehnologii/tovaroznavstvo_surovunu_galyzi_I_g/tovaroznavstvo_surovunu_galyzi_I_g/Golovna/Golovna.htm

4.     Товарознавство сировини галузі. Овочівництво. Плодівництво.   

     ІІ ч.


4.     Аналітична хімія

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/hargowi_tehnologii/Analytical_chemistry/Golovna/Golovna.htm

5.     Фізична і колоїдна хімія

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/hargowi_tehnologii/fizuchna_i_koloidna_ximiia/fizuchna_i_koloidna_ximiia/Golovna/Golovna.htm


202 Захист і карантин рослин

1.   Захист рослин

Педагогіка

1.     Навчально-методичне забезпечення змісту професійної освіти: запитання та відповіді

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pedagogika/navgalno_metodugne_zabespegennja/Golovna/Golovna1.htm

2.     Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pedagogika/texnologii_profesiunogo_rozvutky/Golovna/Golovna.htm

3.     Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pedagogika/profesija_vukladag/Golovna/Golovna.htm

 

Загальноосвітній цикл


1. Основи екології


2. Ботаніка


3.  Думаємо, пишемо, спілкуємося українською


4. Хімія (для студентів і курсів)


https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/zagalosvit/chimia/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/Golovna/Golovna.htm


Навчальні відеофільми

ветеринарна медицина

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BC/

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8/

агрономія

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80/

агроінженерія

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F/

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5/

геодезія та землеустрій

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B5/

харчові технології

https://nmcbook.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE/

 

Електронні програмно-методичні комплекси

201 Агрономія

https://nmcbook.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/

211 Ветеринарна медицина

https://nmcbook.com.ua/%D0%BA%D0%BC%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/

 

Архів блогу