МЕНЮ

НА ДОПОМОГУ НАУКОВЦЯМ


ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ !

У науковому світі з ідентифікації науковця починається його комунікація з вченою спільнотою і потужний розвиток його наукової діяльності. Існування універсального профілю, в якому зазначені досягнення  автора, безумовно підвищує його статус та авторитет в науковому світі. Таку можливість надає реєстр унікальних ідентифікаторів вчених усього світу - ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

          Пропонуємо переглянути інформаційну доповідь щодо реєстрації цифрового ідентифікатору та умов використання платформи ORCID.


ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ !

Наукове видавництво PC TECHNOLOGY CENTER створило нове відео

 «Захист докторської дисертації: де та що публікувати» (https://youtu.be/Od9c0sPYevs) 

для підтримки докторантів університетів та сприяння підвищенню публікаційної активності співробітників університету.

Це відео містить усі актуальні вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, систематизовані на основі офіційних документів. Воно буде корисним для здобувачів, бо дозволить планувати свої публікації, щоб задовольнити всі вимоги МОН України, а також для вчених секретарів університетів та спецрад.

Архів блогу