МЕНЮ

Віртуальна виставка "НОВІ НАДХОДЖЕННЯ"НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БІБЛІОТЕКИ

за 1 кв. 2023 р.


 Березовський А.В., Харенко М.І., Любецький В.Й., Кошевой В.П., Фотіна Т.І., Желавський М.М., Стефаник В.Ю., Скляров П.М., Стравський Я.С., Чекан О.М., Байдевлятова Ю.В., Салецька О.В., Жук Ю.В., Вальчук О.А., Деркач С.С., Федоренко С.Я., Лузан М.П., Мусієнко Ю.В., Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Хомутов С.Л.

         Фізіологія та патологія молочної залози у тварин: навч. посібн. / за заг. ред. А.В. Березовського та М.І. Харенка.  К.: ДІА, 2018. 476 с.

 У навчальному посібнику висвітлені питання фізіології та патології молочної залози самок різних видів тварин з посиланням на сучасні методи терапії і профілактики у тварин патологій в ділянці молочної залози та вимоги до підприємств молочного сектора України на відповідність стандартам Європейського Союзу (ЄС).

Книга складається з 3-х частин, 8-ми розділів та 69 підрозділів, написаних авторським колек­тивом Сумського НАУ, НУБіП України, Харківської ДЗВА, Львівського НУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Дніпропетровського ДАУ та Подільського ДАТУ.

У цьому навчальному посібнику автори прагнули узагальнити і висвітлити основні програмні, теоретичні й практичні питання, які стосуються фізіології і патології молочної залози у тварин на рівні раніше отриманих та сучасних досягнень вітчизняної і зарубіжної біологічної, ветеринарної та зоотехнічної науки, включаючи особисті наукові дослідження та наукові розробки, які були отримані авторами за останнє десятиріччя.

Посібник призначається для студентів, магістрів і бакалаврів вищих навчальних закладів, тех­нікумів і коледжів, а також для викладачів, спеціалістів та науковців.


      Лакатош В. М.   Акушерство, гінекологія та біотехнологій відтворення собак і котів: навч. посібн. / В. М. Лакатош. К. : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 301 с.

       Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення собак і котів». Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти, а також практикуючим лікарям ветеринарної медицини дрібних домашніх тварин.
   Лабораторна і функціональна діагностика у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології : навч. посібн. / В.Й. Любецький, Ю.В. Жук, О.А. Вальчук, С.С. Деркач, В.В. Ковпак. К.: НУБіП України, 2020. 258 с.

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології»

У навчальному посібнику висвітлено сучасні методи лабораторної та функціональної діагностики, які використовуються у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології за різних фізіологічних і патологічних станах тварин. Запропоновані найбільш оптимальні їх варіанти, які можуть використовуватись в умовах виробництва для постановки правильного і точного діагнозу, а також контролю ефективності лікування.

Навчальний посібник призначений для студентів ОС «Магістр», аспірантів, докторантів та практикуючих лікарів ветеринарної медицини.Біотехнологічні методи у ветеринарній репродуктології : навч. посібн. / В. В. Ковпак, О. А Вальчук, С. С. Деркач, Ю. В. Жук, Ю. С. Масалович. К. : НУБіП України. 2020. 102 с.

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології».

У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні принципи вивчення біологічних властивостей гамет in vitro, а також технології зберігання і підтримки їх життєздатності поза організмом.

Послідовність викладення матеріалу розрахована на поетапне засвоєння студентом знань та умінь щодо біологічних властивостей гамет та ембріонів у культурі, класичної методології роботи з ними, а також специфічних маніпуляцій. В кінці кожного розділу наведені питання для самоконтролю засвоєних знань.

Навчальний посібник призначений для студентів ОС «Магістр», здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти «доктор філософії», докторантів, викладачів закладів вищої освіти та практикуючих лікарів ветеринарної медицини.

           

          Наливайко Л. І., Циновий О. В. Найпоширеніші інфекційні хвороби птиці в Україні. Заходи бо­ротьби та профілактики: метод. рекоменд. 4-те вид., перероб. та доп. К.: Аграрна наука, 2021. 48 с.: іл.

            У методичних рекомендаціях наведено найпоширеніші інфекційні хвороби вірусної, бактеріальної, грибкової та паразитарної етіології, розповсюджені у птахівничих госпо­дарствах України і проти яких є надійні засоби захисту. Висвітлено питання епізоото­логії, симптомів хвороби, патологоанатомічних змій, діагностики та заходів боротьби і профілактики.             Наслідки, спричинені виникненням захворювання, можуть загрожувати великими економічними втратами. Для запобігання таким наслідкам ведеться робота з профілактики захворювань, а лікування птиці має починатися передусім з правильного діагнозу (встановлення причини захворювання за його наслідками - ознаками), оскіль­ки метод і схема лікування для різних причин захворювання абсолютно різні.

Призначено для широкого кола ветеринарних спеціалістів, фахівців у галузі пта­хівництва та фермерів.


Архів блогу