МЕНЮ

Віртуальна виставка "НОВІ НАДХОДЖЕННЯ"НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БІБЛІОТЕКИКозловська Г. В.  Ветеринарно-санітарна вірусологія
: навч. посібн. / Г. В. Козловська, О. С. Калініна, В. Г. Скибіцький. - Херсон : Олді+, 2022. - 256 с.

Навчальний посібник адресовано студентам, що навчаються за спеціальністю 212 «Вете­ринарна гігієна, санітарія і експертиза». Охарактеризовано методологію лабораторної діа­гностики вірусних інфекцій тварин та санітарно-вірусологічного дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів.

Також посібник може бути корисним для студентів, що навчаються за спеціаль­ністю 211 «Ветеринарна медицина».2.    Калініна О. С.  Ветеринарна вірусологія: підручн., 3-тє вид., перероб. і доповн. / О. С. Калініна, І. І. Панікар, В. Г. Скибіцький. - Херсон : ОЛДІ- ПЛЮС, 2022. -416 с.

Викладено основи ветеринарної вірусології. Наведено дані про природу і походження вірусів, структурну організацію та хіміяний склад, механізм репродукції, генетику й екологію вірусів, патогенез вірусних інфекцій, особливості противірусного імунітету, імунопрофілактику та хіміотерапію вірусних інфекцій. Подано схеми лабораторної діагностики актуальних для ветеринарної практики вірусних інфекцій тварин.

          Для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина». Може бути корисним слухачам системи післядипломного навчання і працівникам діагностичних лабораторій ветеринарної медицини.

 

                           Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-
санітарної експертизи: навч. посіб. / Бергілевич О. М., Касянчук В. В., Салата В. З. та ін.; за ред. д. вет. н., проф. В. В. Касянчук. - Суми : Університетська книга, 2023. - 320 с.

Узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності. Розглянуто особливості мікробіологічних процесів, наведено основні мікробіологічні показники молочних продуктів згідно з чинними нормативними документами.

           Для бакалаврів, магістрів, аспірантів, 

викладачів, а також спеціалістів-технологів з переробки   

молока, офіційних лікарів ветеринарної медицини, 

санітарних лікарів, мікробіологів харчових продуктів.Рудик С. 100-річчя в ланцюжку тисячолітньої ветеринарної освіти у м. Києві. - К.: Аграр Медіа Груп. - 2020. - 352 с.

Подається історія ветеринарної освіти у м. Києві з періоду Київської Русі до сьогодення: Школа (цех) ковальської май­стерності, Києво-Могилянська академія, Київський університет Святого Володимира, Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут.  Матеріал проілюстрований великою кількістю світлин.

        Книга розрахована на фахівців ветеринарної медицини та поцінувачів історії.Рудик С.  Життя у ветеринарній медицині. - К.: Аграр Медіа Груп, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 2019. - 292 с.

Подається життя доктора ветеринарних наук, професора Рудика Станіслава Костянтиновича, який більше 60 років присвятив ветеринарній медицині, пройшовши шлях від студента ветеринарного технікуму до професора, декана, члена багатьох міжнародних організацій, кавалера понад 40 нагород (державних, церковних, міжнародних та громадських організацій).


        Книга розрахована на учнів старших класів, 

       студентів, науковців, фахівців ветеринарної медицини.

Сидякіна О. В.  Основи геології : навч. посіб. / О. В. Сидякіна, М. О. Іванів. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. - 208 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Грунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти агрономічних спеціальностей. Матеріали посібника спрямовані на формування у майбутніх фахівців загального уявлення про положення Землі у світовому просторі, глибоких знань з процесів, що відбуваються на Землі та в її надрах, розуміння четвертинних грунтотворних порід та агрономічних руд.
      Небога Т.В.   Інноваційний розвиток інфокомунікаційної сфери: теорія та практика : монографія / Тетяна Небога. - Одеса : ДУ «ІРЕЕД НАНУ», 2023. - 368 с.


У монографії наведено теоретичне узагальнення та представлено нове вирішення наукового завдання щодо забезпечення інноваційного розвитку інфокомунікаційної сфери національної економіки, що є основою для формування в країні економіки нового типу відтворення, а саме інноваційної, матеріальною платформою становлення якої виступає ефективна розгалужена інноваційна інфраструктура.

       Видання розраховано на науковців, спеціалістів 

       сфери інформаційно- комунікаційних технологій, 

       управлінських інституцій, а також - на викладачів, 

       аспірантів та студентів закладів вищої освіти, 

       наукові та фахові інтереси яких торкаються 

       інноваційного розвитку.


Третяк А.М.  Землеустрій : підручник. / А.М. Третяк. - Стереотип, вид. -Херсон : Олді-Плюс, 2019 - 520 с.

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та землекористування, форми землекористування та організації території, елементи землевпорядної організації території.

Розрахований на студентів вищих навчальних

закладів, аспірантів, наукових працівників,

фахівців землевпорядних та інших

управлінських органів виконавчої влади і

місцевого самоврядування.


Рекомендації з тактичної бойової допомоги собакам/ К9 сТССС - комітет з надання допомоги пораненим у бойових діях / пер.з англ. - К., 2023. - 91 с.


Бойова травма... Для тварин це не менш актуально, ніж для людей в умовах українського сьогодення. Вивчення сучасних аспектів надання допомоги собакам в бойових умовах є надзвичайно важливим для лікаря ветеринарної медицини. Адже в таких складних ситуаціях визначитись з алгоритмом дій та надати максимально ефективну медичну допомогу тварині - це велике мистецтво. Українська асоціація з хвороб дрібних домашніх тварин (USAVA) всебічно підтримує положення, закладені в ці практичні рекомендації. Адже однією із важливих місій нашої асоціації є навчання.

Навчання наших українських лікарів ветеринарної медицини різним напрямам діагностики і терапії хвороб тварин, зокрема - й наданню медичної допомоги тваринам в складних умовах військового стану, інтенсивній терапії, методам знеболення, прийомам і способам надання хірургічної допомоги.  Дані методичні рекомендації - це перший крок української ветеринарної та кінологічної спільноти до створення військових ветеринарних шпиталів і відпрацювання в практичних умовах навичок щодо надання допомоги собакам під час війни.Архів блогу