МЕНЮ

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ У БІБЛІОТЕКУ одау

 за 1-4 кв. 2022 р.

657/Б94   Бухгалтерський облік: навч.посібн. / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко та інш. – Херсон : Гельветика, 2019. – 392 с.  Кільк. прим.:  1 

528/Г35       Геодезія: навч. посібн. / Горлачук В.В., Семенчук І.М. та інш. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 252 с.   Кільк. прим.:  1 

637/Г46       Гігієна і експертиза м'яса свійської птиці за виробництва та обігу: навч. посібн. / Н.М. Богатко, Т.Г. Мазур, ТМ. Димань [та ін.]. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – 204 с. Кільк. прим.:  5 

637/Г46       Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин: підручник, енциклопед. курс / за ред. І.В. Яценка, Н.М. Богатко, І.А. Бібенка. – Дніпро : Нова ідеологія, 2019. – 1200 с.  Кільк. прим.:  28 

346/Г72       Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14.06.2021р. – К. : Паливода А.В., 2021. – 248с. – (Кодекси України).  Кільк. прим.:  1 

332.З-52     Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою: навч. посібн. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 236 с. Кільк. прим.:  1 

81/І-67        Іноземна мова у науковій діяльності: навч. посібн. / Н.М. Колісніченко, С.В. Насакіна та інш. – Одеса, 2021. – 121 с. Кільк. прим.:  27 

Е6/М54       Методи іхтіологічних досліджень: навч.посібн. / Ю.В. Пилипенко, П.Г. Шевченко та інш. – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 432 с. Кільк. прим.:  1 

632/М80     Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними: навч. посібн. / І.М. Мринський, В.В. Урсал та інш. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 332 с. Кільк. прим.:  1 

631.5/Н34   Науково-технологічні та агробіологічні основи високопродуктивних агроекосистем України: монографія / Є.О. Юркевич та інш. – Одеса : Іздательський центр, 2021. – 654 с. Кільк. прим.:  5 

59/О-28       Общая гистология и эмбриология рыб: учебник / М.С. Козий, И.М. Шерман и др.; под ред. И.М. Шерман. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 484 с. Кільк. прим.:  1 

П5/П42       Повна енциклопедія тваринництва: довідник-посібник із розведення, утримання та переробки. – Харків, 2015. – 416 с. Кільк. прим.:  1 

32/П50        Політологія: навч. посібн. / М.М. Самуйлик, О.М. Чебан, Л.М. Чорна, І.Ф. Федорова. – Одеса : ТЕС, 2022. – 164 с. Кільк. прим.:  10 

631.3/Р38    Ремонт тракторів і автомобілів: навч. посібн. Кн.1 / Д.П. Домущі, А.М. Якубенко та інш. – Одеса : ТЕС, 2020. – 191 с. Кільк. прим.:  1 

631.5/С34   Сівозміни: підручник / С.П. Танчик, І.Д. Примак та інш. – К. : ЦП Компринт, 2019. – 365 с. Кільк. прим.:  1 

62/Т38        Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: навч. посібн. /  С.М. Уминський, Б.В. Лебедев та інш. – Одеса : ТЕС, 2020. – 180 с. Кільк. прим.:  1

 

636.5.09/Х32        Хвороби птиці: навч. посібн. / за ред. Т.І. Фотіної. – К. : ДІА, 2020. – 432 с. Кільк. прим.:  45 

632/Ш66     Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва: навч. посібн. / І.М. Мринський, В.В. Урсал та інш. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 412 с. 

Кільк. прим.:  1 

51/В19        Васильченко, І. П.Вища математика для економістів(загальні розділи): підручник / І. П. Васильченко. – К. : Кондор, 2020. – 608 с. Кільк. прим.:  1 

631.4/Г56    Гнатів, П. С.   Морфологічна і фізико-хімічна діагностика грунтів: навч. посібн. / П. С. Гнатів, Н. І. Лагуш, О. В. Гаськевич. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 170 с. Кільк. прим.:  1 

631.31/Д81 Дударев, І. І.   Новітні сільськогосподарські машини: навч. посібн. / І. І. Дударев,   П. І. Осадчук, С. С. Житков. – Одеса : ТЕС, 2018. – 260 с.  Кільк. прим.:  1 

378/Л64      Литвинов, А. С.  Педагогічний провайдинг інновацій в освіті: навч. посібн. / А. С. Литвинов. – Суми : Університетська книга, 2021. – 265 с.  Кільк. прим.:  1 

94(477)/М48         Мельник, А. І.   Історія України: навч.посібн. / А. І. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2021. – 88 с.   Кільк. прим.:  1 

58/Н40        Неведомська, Є. О.Ботаніка: навч. посібн. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – К. : ЦУЛ, 2021. – 218 с.    Кільк. прим.:  2 

006/Т58      Топольник, В. Г.   Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: навч. посібн. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. – Львів : Магнолія-2006, 2021. – 216 с.  (Вища освіта в Україні). Кільк. прим.:  1 

575/Ш18     Шалимов, Н. А.   Геномное "редактирование" биоты. "Гены-лиходеи": тайна вируса"covid-2019". Модель хромосомы. Геномный импринтинг: монография / Н. А. Шалимов. – Одесса : Бондаренко М.О., 2021. – 108 с.  Кільк. прим.:  1 

59/Ш37       Шевченко, П. Г.   Костисті та лопатопері риби: навч.посібн. / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 736 с.  Кільк. прим.:  1 

59/Ш37       Шевченко, П. Г.   Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби: навч.посібн. / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. –                       180 с.    Кільк. прим.:  1 

811.16/Ш37          Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення: навч. посібн. / С. В. Шевчук ; Вид. 9-е, випр. і доп. – К. : Алерта, 2018. – 302 с.  Кільк. прим.:  1 

631.3/Ш66  Шкарівський, Г. В.    Запалювання і згоряння в поршневих двигунах внутрішнього згоряння: навч. посібн. / Г. В. Шкарівський. – К. : Компринт, 2018. – 672 с. Кільк. прим.:  1 

58/Я49   Якубенко, Б. Є.    Геоботаніка: навч. посібн. / Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко ; за ред. Б.Є. Якубенка. – Вид.2-е. – К. : Ліра-К, 2019. – 348 с.   Кільк. прим.:  1 

08         Аграрний вісник Причорномор'я: збірник наук. праць. Вип.101. – Одеса : ТЕС, 2021. – 85 с.             Кільк. прим.:  3 

08         Аграрний вісник Причорномор'я: збірник наук. праць. Вип.102-103. – Одеса : ТЕС, 2022. – 138 с.       Кільк. прим.:  2  

Архів блогу