МЕНЮ

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КНИГ 

У БІБЛІОТЕКУ

1-3 кв. 2021 р.

 

Економіка

 

1.  657/Е40  Економічний аналіз: теорія і практика: навч.-метод. посібн. / А.В. Рибчук,  О.А. Ковенська та інш. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 220 с.  Кільк. прим.: 5. 

2. 330.8/І-90   Історія економіки та економічної думки: навч. посібн. / К.М. Владимиров, Р.В. Морозов та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 406 с.   Кільк. прим.: 5.

3. 636.09/О-64  Організація та економіка ветеринарної справи: навч. посібн. / Недосєков В.В., Хаунхорст Е. та інш. – К. : НУБІП України, 2019. – 408 с.   Кільк. прим.:  3.

4. 339.9/М58  Міжнародні економічні відносини: наочний навч.-методич.посібн. – Вид.2-е, укр.- англомовне, доп. і розширене. – Херсон : Гельветика, 2018. – 392 с.                      Кільк. прим.: 2. 

5. 51/П69  Практикум з вищої математики: навч. посібн. Ч.2 / Ю.М. Бардачов, В.В. Крючковський та інш. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 416 с.   Кільк. прим.:1. 

6. 336/Ф59  Фінансовий аналіз: навч. посібн. / С.І. Самайчук, В.М. Крикунова та інш. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 216 с.    

        Кільк. прим.: 5.

7. 339.9/А72   Антофій, Н. М.   Міжнародна економіка: навч. посібн. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2019. –   352 с.  Кільк. прим.: 5. 

8.   51/Б61  Білоусова, Т. П.   Прикладна математика: навч. посібн. / Т. П. Білоусова, І. В. Вигоднер, Т. П. Ляхович. – Херсон : Олді-плюс, 2019. –      160 с.    Кільк. прим.: 1.

9. 631.1/Г62  Голуб, Ю. С.  Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами: посібн. / Ю. С. Голуб, В. В. Недосєков, О. І. Албулов. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 660 с.    Кільк. прим.: 3. 

10. 330/Л25   Ларіна, Я. С.   Політична економія: навч. посібн. / Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2019. –          504 с.      Кільк. прим.:  2 

11. 347/Р69   Романадзе, Л. Д.   Інтелектуальна власність: підручн. / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 424 с.     Кільк. прим.:  1.

12. 004/В43  Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень: навч. посібн. / О.Є. Лугінін, О.М. Дудченко та ін. – Одеса, 2019. – 240 с.  Кільк. прим.:  1.

13. 339 / М58  Міжнародна економіка: підручн. / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук'яненка, Ю.В. Макогона. – Вид. 3-е, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2021. – 560 с.      Кільк. прим.:  2.

14. 631 / П37  Планування діяльності підприємства : навч.посібн. / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий та інш. – К. : ЦУЛ, 2021. – 260 с.   Кільк. прим.:  2. 

15. 332 / Р32   Регіональна економіка в модернізаційному форматі: підручн. / за ред. М.П. Бутка. – К. : Кондор, 2021. – 432 с.     Кільк. прим.:  2.

16. 336.7/Б39    Бездітко, Ю. М.   Грошово-кредитна політика НБУ: навч. посібн. / Ю. М. Бездітко, О. М. Посаднєва. – Херсон: Олді-плюс, 2020. – 190 с.         Кільк. прим.: 1. 

17. 330 / Г87   Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф.  Макроекономіка. Практикум: навч. посібн. / Гронтковська Г.Е., Косік А. Ф. – К. : ЦУЛ, 2021. – 400 с.     Кільк. прим.:  2.

18. 658.5 / Д64      Должанський І. З., Загорна Т. О.  Бізнес-план: технологія розробки: навч. посібн. / Должанський І. З., Загорна Т. О.. – Вид.2-е. – К. : ЦУЛ, 2021. – 384 с.    Кільк. прим.: 2.

19. 65 /К82  Кривов'язюк, І. В.  Економічна діагностика: навч. посібн. / І. В. Кривов'язюк. – Вид.2-е. – К. : ЦУЛ, 2021. – 456 с.    Кільк. прим.:  2. 

20. 311 / М28  Мармоза, А. Т.  Економічна статистика: підручн.  А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2021. – 600 с.    Кільк. прим.: 1. 

21. 311 / М28  Мармоза, А Т.   Практикум з теорії статистики і сільськогосподарської статистики: навч. посібн. / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2021. – 664 с.    Кільк. прим.: 1.

22. 330 / Р83  Рудий М. М.  Мікроекономіка: навч.посібн. / М. М. Рудий, В. В Жебка. – К. : ЦУЛ, 2021. – 360 с.    Кільк. прим.:  2.

23. 657/Х69 Ходаков, В. Є.   Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації: навч. посібн. / В. Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, Р. М. Захарченко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 334 с.    Кільк. прим.:  1.

24. 339 / Ш18   Шалева, О. І.  Електронна комерція: навч. посібн. / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2021. – 216 с.   Кільк. прим.:  2.

25. 631.15/Ш65  Шиян, Н. І.   Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства: монографія / Н. І. Шиян. – Харків : Мадрид, 2020. – 352 с.    Кільк. прим.: 1.

 

Тваринництво та ветеринарія

 

1.  574/О-92  Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: навч.-метод. посібн. / Лико Д.В., Лико С.М. та інш. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 664 с.   Кільк. прим.: 1.

2.  616/П20  Патоморфологічна характеристика ешерихіозів свиней за надлишку в кормах купруму, феруму, кобальту в аспекті судово-ветеринарної експертизи: монографія / Запека І.Є., Скрипка М.В., Яценко І.В., Панікар І.І. – Харків : Стиль Издат, 2020. – 189 с.             Кільк. прим.: 3. 

3.  П69/С29 Селекція та розведення бджіл: навч.посібн. – Одеса: Бондаренко М.О., 2017. – 228 с.     Кільк. прим.: 1.

4.  638.1/Г15    Галатюк, О. Є.   Бджільництво та профілактика хвороб: навч. посібн. / О. Є. Галатюк, С. О. Петренко. – Одеса: Астропринт, 2020. –  327 с.     Кільк. прим.: 1.

5.  638.1/Л21    Лампайтль, Франц   Введение в пчеловодство: илл. справ. / Ф. Лампайтль. – Харьков: Клуб сем. досуга, 2018. – 208 с.     Кільк. прим.: 1. 

7.  638.1/М88   Мринський, І. М.  Шкідники бджіл: навч. посібн. / І.М. Мринський, Н. М. Корбич. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 420 с.          Кільк. прим.: 2. 

9.  575/С41   Січняк, О. Л.   Генетика: навч. посібн. / О. Л. Січняк, Л. В. Капрельянц, О. О. Килименчук. – Херсон : Олді-плюс, 2018. –  148 с.  Кільк. прим.:  1.

10. 639.3/Ш40   Шекк, П. В.   Марикультура: підручник / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 328 с.   Кільк. прим.: 2.

11. 636.7 / О-75  Основи дієтології собак і котів: курс лекцій. – Одеса : ТОВ" Рояль Канін Україна", 2021. – 111 с.    Кільк. прим.:  50.

12. 579/К20       Капрельянц, Л. В.   Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології: навч. посібн. / Л. В. Капрельянц, А. В. Єгорова, Л. В. Труфкаті. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 136 с.    Кільк. прим.:  1.

13. 636.084/Р47  Решетніченко, О. П.  Використання природних мінералів для профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності тварин: монографія / О. П. Решетніченко. – Вид.2-е, перероб. й доп. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2018. – 200 с.    Кільк. прим.: 1.

 

Сільське господарство 

 

1.  637.1/Г46       Гігієна молока і молочних продуктів: навч. посібн. / за ред.  О.П. Решетніченка, Є.Ю. Розума. – Одеса : Бондаренко М.О., 2019. – 234 с.      Кільк. прим.: 2. 

2.  Е5/В58   Власенко, В. А.   Загальна мікологія: навч. посібн. / В. А. Власенко, Т. О. Рожкова. – Суми : Сумський нац. агр. ун-т, 2016. – 271 с.     Кільк. прим.:  1.

3.  Дис. / 634.8 / 1083 / С13  Савчук Ю. О.  Ефективність застосування абсорбентів і хелатних добрив при різних способах садіння промислового винограднику на півдні України: дисертація (06.01.08-виноградарство) на здобут. наук. ступ. канд. с/г. наук / Ю. О. Савчук; наук. керівник Е.І. Хреновськов. – Одесса, 2021. – 236 с.     Кільк. прим.: 1.

 

Суспільні та гуманітарні науки

 

1.   342/А31  Адміністративне право України. Повний курс: підручн. / В. Галунько, П. Діхтієвський та інш. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 520 с.      Кільк. прим.: 1. 

2.   346/Г72  Господарське право: підручн. / за ред. О. П. Подцерковного. – Вид.3-е, доп. і перероб. – Одеса : Фенікс, 2018. – 612 с.      Кільк. прим.: 2. 

3.   34/М54  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави: навч. посібн. – Херсон : Гельветика, 2019. – 164 с.   Кільк. прим.: 1. 

4.   Ш143.21/С91  Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 57000 слів / упор. Д.О. Романов. – Донецьк : БАО, 2012. – 448 с.   Кільк. прим.: 2. 

5.   Х2(4Ук)/Д53   Дмитрук, І. М. Трудове право України: навч.-метод. посібн. / І. М. Дмитрук. – Херсон : Гельветика, 2017. – 136 с.    Кільк. прим.:  5. 

6.   159.9/З-12   Заброцький, М. М.   Педагогічна психологія:лекції: навч. посібн. / М. М. Заброцький, Ю. Г. Шапошникова. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 144 с.     Кільк. прим.:  1 

7.   001/М13      Мазур, О. В.   Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації: навч. посібн. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 176 с.   Кільк. прим.: 1.

8.   347 / Д59   Договірне право України: навч. посібн. / упор. І.В. Татарчук, Т.Є. Дяків – К. : ЦУЛ, 2021. – 192 с.     Кільк. прим.:  2.

9.   030/Е64  Енциклопедія Сучасної України. Т.22 : Мр - На / ред.кол. І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк [та ін.]. – К., 2020. – 712 с.   Кільк. прим.:  2.

10.     811.161.2/У45   Українська мова для іноземних студентів: навч. посібн. / Н.О. Лисенко, Р.М. Кривко, Є.І. Світлична, Т.П.Цапко. – К. : ЦУЛ, 2020. – 240 с.    Кільк. прим.: 1. 

11.     63/Ц75  Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф-ції, присвяч. 120-й річн. НУБіП, 23-25 травня 2018 р., м.Київ. Т.3. Секція №4 : "Твар-во, вет.медицина". – К. : НУБіП, 2018. – 419 с.    Кільк. прим.:  1.

12.     811.161.2/К66   Корж, А. В.  Українська мова професійного спрямування: навч. посібн. / А. В. Корж. – Вид. 2-е. – К.: ЦУЛ, 2020. – 294 с.    Кільк. прим.: 1.

13.     82/С85    Стриженюк, С.   Судний день: драматична козацька дума. В 3-х частинах / С. Стриженюк. – Одеса : Прес-кур'єр, 2021. – 320 с.           Кільк. прим.: 2. 

14.     821 / У45     Українка, Леся   Повне академічне зібрання творів у 14-ти томах: Переклади: проза, драма, публіцистика та інше / Л. Українка. – Луцьк : Від А до Я, 2021.   

                Кільк. прим.:  1.

15.     376/Ш37      Шевців, З. М.   Основи інклюзивної педагогіки: підручн. / З. М. Шевців. – Львів: Новий світ-2000, 2020. –        264 с.   Кільк. прим.:  1.

 

Природничі науки

 

1.  577.1/Р47    Решнова, С. Ф.   Хімія біоорганічна: навч.-метод. посібн. / С. Ф. Решнова, Л. Л. Пилипчук, Н. Т. Малєєва. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 172 с.     Кільк. прим.: 1.

2.  71/Т58    Топчієв, О. Г.   Планування територій: навч. посібн./ О.Г. Топчієв,  Д. С. Мальчикова. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с.     Кільк. прим.: 3. 

3.  58/Б86   Ботаніка з основами екології: навч. посібн. / за заг. ред. М.М. Світельського. – Херсон : Олді-плюс, 2019. –            540 с.     Кільк. прим.:  1.

4.  54/З-41  Збірник задач з хімії: навч. посібн. / О.П. Пожарицький, О.Г. Пєсарогло та інш. – Одеса, 2020. – 158 с.   Кільк. прим.:  10.

 

 


 Архів блогу