МЕНЮ

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КНИГ 

У БІБЛІОТЕКУ


за 4 кв. 2021 р. 


1.    349 / А25 Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-е, змінене. – Харків : Право, 2019. – 416 с.    Кільк. прим.:  5.

2.  347/Д59   Договірне право України: навч. посібн. / упор. І.В. Татарчук, Т.Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2021. – 192 с.    Кільк. прим.:  5. 

3.  331 / Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібн. / М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч та інш. – К. : ЦУЛ, 2021. – 328 с.  Кільк. прим.:  5. 

4.  339/М58  Міжнародна економіка: підручн. / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук'яненка, Ю.В. Макогона. – Вид. 3-е, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2021. – 560 с.   Кільк. прим.:  2. 

5.  631/П37  Планування діяльності підприємства: навч.посібн. / авт. А.Ф. Бурик, О.М. Світовий, О.Г. Мачушенко та інш. – К. : ЦУЛ, 2021. – 260 с.   Кільк. прим.:  5.  332/Р32  Регіональна економіка в модернізаційному форматі: підручн. / за ред. М.П. Бутка. – К. : Кондор, 2021. – 432 с.      Кільк. прим.:  2. 

6.  311 / С78   Статистика: практикум: навчальне видання / С.О. Матковський, Л.І. Гальків та інш. – Львів : Новий світ-2000, 2021. – 140с.    Кільк. прим.:  5 

7.  330/Г87       Гронтковська, Г. Е.   Макроекономіка. Практикум: навч. посібн. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К. : ЦУЛ, 2021. – 400 с.      Кільк. прим.:  2 

8.  658.5/64       Должанський, І. З.   Бізнес- план: технологія розробки: навч. посібн. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – Вид.2-е. – К. : ЦУЛ, 2021. – 384 с.  Кільк. прим.:  5 

9.  65/К82  Кривов'язюк, І. В.   Економічна діагностика: навч. посібн. / І. В. Кривов'язюк. – Вид.2-е. – К. : ЦУЛ, 2021. – 456 с.      Кільк. прим.:  5. 

10.     311/М28      Мармоза, А. Т.  Економічна статистика: підручн. / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2021. – 600 с.      Кільк. прим.:  1 

11.     311/М28  Мармоза, А. Т.  Практикум з теорії статистики і сільськогосподарської статистики: навч. посібн. / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2021. – 664 с.  Кільк. прим.:  1 

12.    330/Р83       Рудий, М. М.   Мікроекономіка: навч.посібн. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : ЦУЛ, 2021. – 360 с.      Кільк. прим.:  5 

13.    339/Ш18      Шалева, О. І.   Електронна комерція: навч. посібн. / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2021. – 216 с.    Кільк. прим.:  5. 

14.    330.4 / Ф64  FitzGerald, Jerry Fitz  Business Data Communications and Networkinq [Обмін бізнес-даними и створення мереж] J. F. FitzGerald, A. Dennis, Durcikova. – Вид.13-е. – Wiley, 2021. – 388 c.  Кільк. прим.:  3. 

15.    005 / К41  Kinicki, Angelo    Management  [Управління]: a practical introduction  [практичне введення] / A. Kinicki, B. Williams. – Canada, 2021. – 780 с.  Кільк. прим.: 3.

16.    005 / М85    Motiwalla, Luvai   Enterprise systems for management / Корпоративні системи управління / L. Motiwalla, J. Thompson. – Canada, 2021. – 332 c.   Кільк. прим.: 3. 

 

Архів блогу