МЕНЮ

ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

ФАХОВІ  ВИДАННЯ  УКРАЇНИ

(електронні версії)

Категорiя Б

Економіка – 073, 071, 051

1.    Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

        Доступ:   https://are-journal.com/index.php/are

 

2.    Economics, Entrepreneurship, Management

       Доступ: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/issue/archive

 

3.    Journal of European Economy

         Доступ:  http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/issue/archive


4.      Європейський вектор економічного розвитку

       Доступ: https://eurodev.duan.edu.ua/index.php/uk/

 

5.    Інвестиції: практика та досвід

  Доступ: http://www.investplan.com.ua/?op=7

 

6.     Інноваційна економіка

 

7.    Інфраструктура ринку
Market infrastructure

      Доступ: http://www.market-infr.od.ua/uk/

 

8.    Облік і фінанси

 Доступ: http://www.afj.org.ua/ua/journals/

9.    Менеджмент

Доступ:  http://ru.menagement.knutd.edu.ua/arxiv/


10.   Науковий Журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління»

Доступ:  http://ojs.dsum.edu.ua/index.php/manager/issue/view/8


11.    Проблеми і перспективи менеджменту

Категорiя А

Доступ:  http://ojs.dsum.edu.ua/index.php/manager/issue/view/8

12. Економіка. Фінанси. Право

Доступ:   http://efp.in.ua/uk/releases

13.    Наукові горизонти


Агробіотехнологія – 201, 202, 203

 

1.  Journal of Native and Alien Plant Studies

         Доступ: http://mchr.sofievka.org/

 2.  Агробіологія

        Доступ: http://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk

 3.  Агрологія

 4.    Агрохімія і ґрунтознавство

      Доступ:  http://agrochemsoilsci.org/

 5. Біологічні системи: теорія та інновації

6.  Карантин і захист рослин

Доступ:  http://kr.ipp.gov.ua/index.php/journal/issue/archive

 7.    Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія

      Доступ: http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahronomiia.html

 

8. Вісник Полтавської державної аграрної академії

 9.Вісник Уманського національного університету садівництва

     Доступ: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv.html

  10.Міжнародний тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство»

  Доступ: http://izpr.ks.ua/

11.Новітні агротехнології

        Доступ: http://plant.gov.ua/ru/plant/o-zhurnale

 12.Рослинництво та грунтознавство

 13.Овочівництво і баштанництво

14.Садівництво

       Доступ:   http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv.html

15.Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки

16.Український ентомологічний журнал

      Доступ: https://sites.google.com/site/ukrentjournal/

17.    Наукові горизонти

 

Ветеринарія та тваринництво – 204, 211, 212

 

1.    Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Доступ: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal

 2.  Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences

Доступ: https://ujvas.com.ua/index.php/journal

 

3.Вісник Полтавської державної аграрної академії


4.  Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки


 5.    Біологія тварин

 Доступ: http://aminbiol.com.ua/

 6.    Ветеринарна біотехнологія

      Доступ: http://vetbiotech.kiev.ua/uk/arhiv

 7.    Ветеринарна медицина

 Доступ: http://www.jvm.kharkov.ua/

 8.Журнал ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки

 9.Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки"

10.  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія "Сільськогосподарські науки"

          Доступ: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/issue/archive

 11.Науковий вісник ветеринарної медицини

   Доступ: https://nvvm.btsau.edu.ua/ 

12.Розведення і генетика тварин

 13.Тваринництво та технології харчових продуктів

14.Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 15.Український часопис ветеринарних наук

 16.    Клітинна та органна трансплантологія

Клеточная и органная трансплантология
Cell and Organ Transplantology

Доступ:

http://transplantology.org/archive/

17. Мікробіологічний журнал

Mikrobiologichnyi Zhurnal
Микробиологический журнал

Доступ: http://microbiolj.org.ua/ua/archiv

18.    Нейрофізіологія 

Доступ:  https://fz.kiev.ua/

 19.    Проблеми ендокринної патології


Доступ: https://www.jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/issue/archive

 

20.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
 Доступ: http://radiationproblems.org.ua/arhiv.html

 21.    Репродуктивна ендокринологія


Доступ: http://reproduct-endo.com/issue/archive

 22.    Світ медицини та біології

Доступ: https://womab.com.ua/ua/

23.    Сільськогосподарська наука і практика

 Доступ: https://agrisp.com/index.php/agrisp/issue/archive

 24.    Український біохімічний журнал

 Доступ:  http://ua.ukrbiochemjournal.org/magarchive

 25. Фізіологічний журнал

 Доступ:  https://fz.kiev.ua/index.php?page=0

 26. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Доступ:  http://ecpb.org.ua/archive

27. Regulatory Mechanisms in Biosystems

 Доступ:  https://medicine.dp.ua/index.php/med/issue/archive

 28.    Наукові горизонти


Геодезія та землеустрій – 193

1.   Геодинаміка     Категорiя А

        Доступ: http://science.lpnu.ua/uk/jgd

 2.    Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»

       Доступ: http://vlp.com.ua/periodicals/collections/geodesy

3.    Новітні технології

      Доступ:  http://www.unt.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=207

 4.    Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

          Доступ: http://zgt.com.ua/journal/

 

Агроінженерія – 208

1.    Наукові горизонти

2.Техніка, енергетика, транспорт АПК

      Доступ: http://tetapk.vsau.org/index.php?jour=11&lang=1&kind=archive

3.  Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України

       Доступ:  http://www.ndipvt.com.ua/zbirnyk.html

4.  Вісник Львівського національного аграрного університету (агроінженерні дослідження)

      Доступ:  http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahroinzhenerni-doslidzhennia.html

 5.            Вісник Полтавської державної аграрної академії

 6.  Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів)

       Доступ:  https://snaubulletin.com.ua/index.php/mapp/index

 7. Вісник аграрної науки

Доступ:  https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/issue/archive

8. Меліорація і водне господарство

Доступ:  http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/issue/archive

9. Наука та інновації

Доступ:  http://scinn.org.ua/ua/archive


Журнал “Сучасна освіта" 

Доступ:   https://s-osvita.com.ua/magazine/218-arkhiv-2020Архів блогу