МЕНЮ

ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

ФАХОВІ  ВИДАННЯ  УКРАЇНИ

(електронні версії)

Категорiя Б

Економіка – 073, 071, 051


1.    Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

        Доступ:   https://are-journal.com/index.php/are

 

2.    Economics, Entrepreneurship, Management

       Доступ: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/issue/archive

 

3.    Journal of European Economy

         Доступ:  http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/issue/archive


4.      Європейський вектор економічного розвитку

       Доступ: https://eurodev.duan.edu.ua/index.php/uk/

 

5.    Інвестиції: практика та досвід

  Доступ: http://www.investplan.com.ua/?op=7

 

6.     Інноваційна економіка

 

7.    Інфраструктура ринку
Market infrastructure

      Доступ: http://www.market-infr.od.ua/uk/

 

8.    Аграрна економіка

     Доступ: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/index.php/en/

 

9.    Вісник Криворізького національного університету

      Доступ: http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/

  

10.Наукові горизонти

     Доступ: http://znau.edu.ua/vipuski

11.    Облік і фінанси

 Доступ: http://www.afj.org.ua/ua/journals/


12.    Менеджмент

Доступ:  http://ru.menagement.knutd.edu.ua/arxiv/

 

13.   Науковий Журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління»

Доступ:  http://ojs.dsum.edu.ua/index.php/manager/issue/view/8


14.    Проблеми і перспективи менеджменту

Категорiя А

Доступ:  http://ojs.dsum.edu.ua/index.php/manager/issue/view/8


15. Економіка. Фінанси. Право

Доступ:   http://efp.in.ua/uk/releases


Агробіотехнологія – 201, 202, 203

 

1.  Journal of Native and Alien Plant Studies

         Доступ: http://mchr.sofievka.org/

 

2.  Агробіологія

        Доступ: http://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk

 

3.Агроекологічний журнал

 

4.  Агрологія

 

5.    Агрохімія і ґрунтознавство

      Доступ:  http://agrochemsoilsci.org/

 

6. Біологічні системи: теорія та інновації


7.  Карантин і захист рослин

Доступ:  http://kr.ipp.gov.ua/index.php/journal/issue/archive


 7.    Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія

      Доступ: http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahronomiia.html

 

8. Вісник Полтавської державної аграрної академії

 

9.Вісник Уманського національного університету садівництва

     Доступ: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv.html

  

10.Міжнародний тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство»

  Доступ: http://izpr.ks.ua/

11.Новітні агротехнології

        Доступ: http://plant.gov.ua/ru/plant/o-zhurnale

 12.Рослинництво та грунтознавство

 13.Овочівництво і баштанництво

14.Садівництво

       Доступ:   http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv.html


15.Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки


16.Український ентомологічний журнал

      Доступ: https://sites.google.com/site/ukrentjournal/


17.Наукові горизонти

      Доступ: http://znau.edu.ua/vipuski

 

Ветеринарія та тваринництво – 204, 211, 212

 

1.    Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Доступ: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal

 

2.  Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences

Доступ: https://ujvas.com.ua/index.php/journal

 


3.Вісник Полтавської державної аграрної академії

 

4.  Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки

 

5.  Агроекологічний журнал

 

6.    Біологія тварин

 Доступ: http://aminbiol.com.ua/

 

7.    Ветеринарна біотехнологія

      Доступ: http://vetbiotech.kiev.ua/uk/arhiv

 

8.    Ветеринарна медицина

 Доступ: http://www.jvm.kharkov.ua/

 

9.    Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування

Доступ:  http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal

 

10.Журнал ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки

     Доступ: http://jvmbbs.kharkov.ua/issue.php

 

11.Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки"

12.  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія "Сільськогосподарські науки"

          Доступ: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/issue/archive

 

13.Науковий вісник ветеринарної медицини

   Доступ: https://nvvm.btsau.edu.ua/

14.Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин

          Доступ:  http://www.scivp.lviv.ua/uk/pro-nas/vydavnycha-dijalnist/2015-04-08-18-39-27.html

 

15.Розведення і генетика тварин

 

16.Сучасне птахівництво

       Доступ: http://www.aviculture.agroua.net/index.php?id_menu1=2

 

17.Тваринництво та технології харчових продуктів

 

18.Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

19.Український часопис ветеринарних наук

 

20.    Клітинна та органна трансплантологія
Клеточная и органная трансплантология
Cell and Organ Transplantology

Доступ:

http://transplantology.org/archive/

 

21. Мікробіологічний журнал
Mikrobiologichnyi Zhurnal

Микробиологический журнал

Доступ:

http://microbiolj.org.ua/ua/archiv


22.    Нейрофізіологія
Neurophysiology

Нейрофизиология

Доступ:

https://fz.kiev.ua/

 

23.    Проблеми ендокринної патології
Проблемы эндокринной патологии

Доступ:

https://www.jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/issue/archive

 

24.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
Problems of radiation medicine and radiobiology

 Доступ:

http://radiationproblems.org.ua/arhiv.html

 

25.    Репродуктивна ендокринологія
Reproductive endocrinology

Репродуктивная эндокринология

Доступ:

http://reproduct-endo.com/issue/archive

 

26.    Світ медицини та біології
World of Medicine and Biology

Доступ:

https://womab.com.ua/ua/

 

27.    Сільськогосподарська наука і практика
Agricultural Science and Practice

 Доступ:

https://agrisp.com/index.php/agrisp/issue/archive

 

28.    Український біохімічний журнал
The Ukrainian Biochemical Journal

 Доступ:

http://ua.ukrbiochemjournal.org/magarchive

 

29. Фізіологічний журнал

 Доступ:

https://fz.kiev.ua/index.php?page=0

 

30. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Доступ:

http://ecpb.org.ua/archive

 

31. Regulatory Mechanisms in Biosystems

 Доступ:

https://medicine.dp.ua/index.php/med/issue/archive

 

Геодезія та землеустрій – 193

 

1.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія

 

 2.  Вісник Криворізького національного університету

        Доступ: http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/

 

3.  Геодинаміка     Категорiя А

        Доступ: http://science.lpnu.ua/uk/jgd

 

4.    Економічна та соціальна географія

        Доступ:  http://bulletin-esgeograph.org.ua/archive


5.    Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»

       Доступ: http://vlp.com.ua/periodicals/collections/geodesy

 

6.    Новітні технології

      Доступ:  http://www.unt.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=207

 

7.    Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

          Доступ: http://zgt.com.ua/journal/

 

Агроінженерія – 208

1.    Наукові горизонти

      Доступ: http://znau.edu.ua/vipuski

 

2.  Сільськогосподарські машини

       Доступ:  http://www.agrmash.info/

 

3.Техніка, енергетика, транспорт АПК

      Доступ: http://tetapk.vsau.org/index.php?jour=11&lang=1&kind=archive

 

4.  Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України

       Доступ:  http://www.ndipvt.com.ua/zbirnyk.html

 

5.  Вісник Львівського національного аграрного університету (агроінженерні дослідження)

      Доступ:  http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahroinzhenerni-doslidzhennia.html

 

6.            Вісник Полтавської державної аграрної академії

   Доступ: https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi

 

7.  Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів)

       Доступ:  https://snaubulletin.com.ua/index.php/mapp/index

 

8.    Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин

       Доступ: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/19

 

Журнал “Сучасна освіта" 

Доступ:   https://s-osvita.com.ua/magazine/218-arkhiv-2020Архів блогу