МЕНЮ

Історія нашої бібліотеки


ІСТОРІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кожен громадянин на різних етапах свого життя користується бібліотеками різного рівня. Наразі Ви маєте можливість ознайомитись з історією однієї з найстаріших і найбільших, за змістом та кількістю фонду, серед аграрних бібліотек вищих навчальних закладів нашої держави – фундаментальною бібліотекою Одеського державного аграрного університету.
Нашу бібліотеку було організовано в березні 1921 р. як бібліотеку Одеського сільськогосподарського інституту з первісним фондом у 1200 примірників. Засновник і перший директор бібліотеки Микола Васильович Смірнов – людина з класичною університетською освітою, майже все свідоме життя (до 1960 р.) пропрацював в бібліотеці.
Саме Микола Васильович відіграв значну роль у становленні і зростанні фонду бібліотеки. Безкорисливо допомагали бібліотеці, дарували цінні домашні фахові книжкові зібрання професори О.О.Браунер, О.І.Набоких, О.А.Кіпен, А.О.Сапегін, Ф.Ф.Селіванов, та ін.
На початку 20-х рр. ХХ ст. до фонду бібліотеки були передані книжкові зібрання бібліотек Харківського інституту організації територій, Єврейського сільськогосподарського інституту селекції і насінництва, частина бібліотеки Херсонського сільськогосподарського інституту, бібліотеки Землевпорядного і Сільськогосподарського технікумів. Дублетні примірники передали: Одеська Публічна бібліотека ім. М.Горького, бібліотека Новоросійського університету (сьогодні Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.Мечникова) та Новоросійське товариство природознавців.
Значне поповнення фонду здійснилося у 1925 р.: наша бібліотека отримала у спадок 18 тис. томів бібліотеки Товариства сільського господарства південної Росії, яка була заснована і формувалася одночасно із Товариством – з кінця 20-х рр. ХІХ ст. і зосередила у своїх фондах численні фахові наукові та періодичні видання, в т.ч. на іноземних мовах, кінця XVIII ст. і до початку ХХ ст.
Саме ці надходження, отримані бібліотекою до початку 30-х рр., становлять сьогодні наш великий здобуток - фонд цінних та раритетних видань, який нараховує більш ніж 8 тис. примірників.
Пізніше, в 30-ті рр. ХХ ст. фонд бібліотеки поповнювався за допомогою централізованих асигнувань на комплектування, через мережу «Союздрук» та ін.
На початок 40-х рр. минулого століття, тобто за 20 років, фонд зріс більш ніж в сто разів і налічував 160 тис. томів. Наявність такого значного і коштовного фонду дозволила бібліотеці набути статусу Фундаментальної (1938 р.) і стати найбільшою сільськогосподарською бібліотекою на півдні України. Такою наша бібліотека залишається й донині.
Під час окупації Одеси, у роки Великої Вітчизняної війни, значну частину книжкового фонду зберегли співробітники бібліотеки М.В.Смірнов, Є.Ф. Ролік, Є.С. Казаненко.
Після закінчення війни фонд бібліотеки поступово збільшувався. Повільно, але постійно збільшувався і штат співробітників: якщо в довоєнні роки працювало 5 співробітників, в 50-ті рр. обставини, що склалися в державі, дозволяли утримання 15 співробітників, які достойно виконували свій обов’язок на високому професійному рівні. Лише з 1 лютого 1960 р. було включено у штатний розпис посаду бібліографа і в той же рік в навчальний план 1960-61 рр. було введено курс з основ бібліографії та бібліотекознавства. Такий курс лекційних і практичних занять читається для студентів-першокурсників і донині. І хоча за всі ці роки були часи, коли заняття проводилися нерегулярно, змінювалася загальна тема, життя підтвердило корисність і необхідність цієї копіткої роботи, показало значну роль і місце бібліотеки, ставлення до неї як культурно-просвітницького центру університету.
Сьогодні бібліотека має потужний змістовний фонд наукової, навчальної, художньої літератури і періодичних видань на державній і іноземних мовах загальною кількістю більш ніж 740 тис. томів.
Маємо в розпорядженні також обмінний фонд праць вчених нашого університету (більше 20 тис. примірників). Путівником по наших фондах слугує, за багато років сформована багатьма поколіннями бібліотекарів, взаємопов’язана система каталогів і картотек.
Архів блогу